Správné minerály

Čistá voda ve vašem domácím zahradním bazénu je jistě vaší prioritou. Jedna z věcí, které je potřeba na začátku sezóny ověřit, je stav kvality zrníček v čistícím zařízení. Pokud máte pochyby, objednejte si u nás ostrohranný kopaný křemenný filtrační písek 25 kg nebo tříděný drcený minerál zeolit za velmi příznivé ceny. A co s původní náplní? Můžete ji využít například jako posyp komunikací během zimní sezóny nebo ji můžete promíchat do hlíny na záhonku, čímž přispějete k nakypření půdy.

Zeolit

Ostrohranný křemenný písek, který vám nabízíme v 25 kg balení do všech druhů bazénových filtrací, pochází z českých lomů. Jeho hrany, na kterých se zachytávají nečistoty z vaší bazénové vody, se ale časem obrušují. Proto je třeba ho pravidelně měnit. Při objednávce zvolte správnou zrnitost podle doporučení výrobce. Máte také možnost objednat si zeolit, což je tříděný drcený minerál s členitou strukturou. Co se týče původní náplně, můžete ji ještě využít na posyp zamrzlého chodníku nebo výjezdu z garáže. Můžete ji také vmísit do půdy na zahrádce.